Közbeszerzések és szociális záradékok

A társadalmi kirekesztettségben élők foglalkoztatásához szükséges kedvező feltételek
A MISZV KÖZBESZERZÉSEKBEN VALÓ RÉSZVÉTELE SZOCIÁLIS ZÁRADÉKOK SEGÍTSÉGÉVEL

Kűzdelem a társadalmi kirekesztés ellen: Egy közös cél
  • Az uniós vezetés, a nemzeti, regionális és helyi önkormányzatok készek a munkanélküliség elleni kűzdelemre és támogatják a munkaerőpiacból kiesett emberek fenntartható foglalkoztatását.
  • Amint arra korábban rávilágítottunk, a MISZV olyan eszköz, amely társadalmi és gazdasági szempontból hatékonynak bizonyult abban, hogy a kormányzati szervek jelentős nyereséget mutathassanak fel a szociális típusú beruházások megtérülése (szociális járulékok, szja, áfa, egyéb adók) és az elkerült egyéb szociális kiadások révén.

→ Haaz alábbi szervezetek egyesítik erőfeszítéseiket, a gazdasági és társadalmi eredmények jelentékenyebbek lesznek.

mercado publico HU

Nagyításhoz klikkelj ide

Közbeszerzések alkalmazása a mindannyiunkat érintő probléma, a társadalmi kirekesztés elleni kűzdelemben sohasen tekinthető tisztességtelen konkurenciának, különösen ezért, mert a MISZV egy olyan nonprofit szervezet, amely nyereségét a termelési viszonyok javítására és az integrációs folyamat fejlesztésére fordítja.

A közbeszerzésekre vonatkozó uniós irányelv

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 204/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről kimondja, hogy A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az „Európa 2020, Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményben szereplő Európa 2020 stratégiában (a továbbiakban: az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia) mint a közforrások leghatékonyabb felhasználásának biztosításához, egyúttal az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik piaci alapú eszköz.”

Jó gyakorlatok a MISZV közbeszerzésekben való részvételére

GRM ENTREPRISES D’INSERTION S.L.U.

grm_HU

Nagyításhoz klikkelj ide

MIRAVERINTEGRACIÓN PUENTE LADRILLO S.L .

miraver_HU

Nagyításhoz klikkelj ide

LA ENCINA SERVICIOS INTEGRADOS S.L.U.

la_encina_HU

Nagyításhoz klikkelj ide

Javaslatok

A MISZV-K KÖZBESZERZÉSEKBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSE (KIZÁRÓLAGOSSÁGGAL, ILLETVE SZOCIÁLIS ZÁRADÉKOK ALKALMAZÁSÁVAL):  A szociális célú befektetés megtérülését növeli, amennyiben az önkormányzatok együttműködnek MISZV-okkal, előnyben részesítve azokat a közbeszerzéseken, pontosan a szociális záradékok alkalmazása révén.

  • Kizárólag MISZV-k részére kiírt közbeszerzések.
  • A szerződés közvetlen célja a társadalmi kirekesztettségben élők, vagy attól veszélyeztetett (hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű) emberek szociális-szakmai integrációját megvalósítandó projekt létrehozása egy piaci tevékenységen keresztül, személyre szabott fejlesztési folyamat alkalmazásával.
  • A kizárólagosság nem befolyásolja a versenyképességet, mert:
    • A MISZV közérdekű tevékenységet valósít meg;
    • A MISZV hatékony eszköze az aktív foglalkoztatás-politikának.

jardineria