Együttműködés: MISZV – hagyományos vállalkozások

Társadalmi kirekesztettségben élők foglalkoztatásához szükséges kedvező feltételek
A « HAGYOMÁNYOS » VÁLLALKOZÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

A hagyományos cégekkel való együttműködés különösen az átmeneti, a nyílt munkaerőpiacra való felkészítésben érdekelt szociális foglalkoztatók esetében alapvető fontossággal bír azért, hogy az integrációs folyamatban részt vevő alkalmazottak képesek legyenek majd szembenézni a nyílt munkaerőpiac kihívásaival. Ennek ellenére ez a koooperáció még nem igazán erős.

Néhány példa szociális foglalkoztatókra, amelyek együttműködnek hagyományos cégekkel:

Creacion de empleo-colaboracion HU

Néhány javaslat:

Integrációs szakmai gyakorlat (munkaerő-integráló szociális vállalatok-hagyományos vállalkozások)
Integrációs tanfolyamok létrehozása a munkaerő-integráló szociális vállalatok és hagyományos vállalkozások, intézmények között létrejövő együttműködési megállapodások révén. Ezen megállapodásokban rögzítik, hogy milyen feltételekkel és hány résztvevőt alkalmaz majd a későbbiekben a cég. Egyértelmű, hogy ha az integrációban résztvevők hagyományos cégeknél való szakmai gyakorlatuk során kapun belülre jutnak, akkor az a legjobb lehetőség a nyílt munkaerőpiaci integrációjukra.

Az utólagos nyomon követés finanszírozása (munkaerő-integráló szociális vállalatok-közszféra)
A tartós foglalkoztatási formában működő munkaerő-integráló szociális vállalatok olyan munkavállalóinak érdekében, akik később átmeneti munkaerő-integráló szociális vállalatoknál szeretnének másik munkát találni, majdan pedig nyílt munkaerőpiacon alkalmaznák megszerzett kompetenciáikat, alapvetően szükséges a már integrálódott munkavállalók további fejlődésének nyomon követése ahhoz, hogy hosszú távon tudjuk garantálni a sikeres beilleszkedést. Ebben az értelemben fontos, hogy a nyílt munkaerőpiaci integrációt nyomon kövessük, támogassuk és az ismeretek alkalmazását megerősítsük. (Ez a monitorozás egészíti ki a képzési tevékenységet és/vagy a szakmai gyakorlatot).