Munkaerő-integráló Szociális Vállalatok Típusai

MUNKAERŐ-INTEGRÁLÓ SZOCIÁLIS VÁLLALATOK TÍPUSAI SPANYOLORSZÁGBAN, BELGIUMBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

Annak ellenére, hogy léteznek különbségek a jogi keretek között, a vállalkozási formákban és a követendő típusokban (kiugrási vagy állandó), az európai munkaerő-integráló szociális vállalatok rendelkeznek alapvető közös vonásokkal: A «Munkaerő-integráló Szociális Vállalatok» (MISZV) olyan termelő vagy szolgáltató gazdasági tevékenységet végző vállalkozások, melyeknek célja hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő személyek integrációja a munkaerőpiacon.

A HÁROM KÉPVISELT TERÜLET
 • Spanyolország – Kasztília és León Autonóm Közösség: 2.517.157 lakos.
 • Belgium – Vallónia Régió: 3.546.329 lakos.
 • Magyarország – Budapest: 2.530.167 lakos (Vonzáskörzettel).
A MISZV-K JOGI SZABÁLYOZÁSA

MISZV Kasztília és León

 • A spanyolországi munkaerő-integráló vállalkozások működésének szabályozásáról szóló 2007. december 13-i 44/2007 törvény.
 • A MISZV-k Kasztília és Leóni minősítési eljárásáról és adminisztratív jegyzékéről szóló 2007. április 12-i 34/2007 rendelet.
 • A felelős hatóság a Kasztília és Leoni Szociális Gazdasági Főigazgatóság.

MISZV Vallónia

 • A munkaerő-integráló vállalkozások engedélyezéséről és támogatásáról szóló 2012. december 19-i rendelet (2013.01.21-én jelent meg a belga közlönyben).
 • 2013. január 31-i határozat (2013.03.07-én jelent meg a belga közlönyben).
 • Az « munkaerő-integráló vállalkozás » engedély két évre szól. Meghosszabbítható 4 évre. Ezután a 6 éves időszak után hallgatólagosan megújul 4 éves időszakokra.

MISZV Budapest

Nem létezik munkaerő-integráló vállalkozási státusz. A Spanyolországban és Belgiumban a MISZV-okat érintő hatályos törvények és rendeletek támpontot adhatnak a magyar munkaerő-integráló szociális vállalkozásokról szóló nemzeti törvény kidolgozásánál.

A MISZV-K MEGHATÁROZÁSA

MISZV Kasztília és León
A munkaerő-integráló vállalat egy kereskedelmi vállalat vagy szövetkezet amely, miután megkapta a szükséges minősítést az illetékes hatóságoktól, termelő vagy szolgáltató tevékenységet folytat, és amelynek társadalmi célja a társadalmi kirekesztettségben élő személyek szakmai és társadalmi integrálása és képzése, majd átirányítása a klasszikus munkaerőpiacra (2007. december 13-i 44/2007 törvény).

 • Az első 3 évben a dolgozók minimum 30%-a vesz részt az integrációs folyamatban,
 • a 4. évtől a dolgozók minimum 50%-a vesz részt az integrációs folyamatban

MISZV Vallónia
A munkaerő-integráló vállalat rendelkezik saját stratégiai tervvel, javakat termel vagy szolgáltatásokat nyújt, de ezzel párhuzamosan egy pontosan meghatározott szociális feladatot is ellát, mégpedig a hátrányos helyzetű vagy súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók tartós és minőségi integrálását biztosítja (lásd célközösség meghatározása). A MISZV-k vállalják, hogy a megállapodást követő 4 évben a náluk foglalkoztatott munkavállalók legalább 50%-a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű munkavállaló lesz,érvényes munkaszerződéssel.

MISZV Budapest
Nem létezik munkaer-integráló vállalkozási státusz.

MISZV-K JELLEGZETESSÉGEI
A MISZV-K JOGI FORMÁI

formas_juridicas_HU


A MISZV TULAJDONOSAI

MISZV Kasztília és León
A MISZV tulajdonosa egy vagy több támogató szervezet, a törzstőke legalább 51%-ának birtoklásával. Ezek nonprofit szervezetek között lehet közhasznú társaság, nonprofit egyesület és alapítvány, de célja a hátrányos helyzetű személyek társadalmi integrációja. Ezek tehát a MISZV alapítói.

MISZV Vallónia
Legtöbbször szövetkezetekről van szó, de részesedést szerezhetnek magánszemélyek, közhasznú kezdeményezések vagy befektetők (akik a befektetésüket maximum 6%-os haszonnal tudják kivenni). A munkaerő-integráló vállalkozás köteles tájékoztatni a munkavállalókat a vállalati részesedés vásárlásának lehetőségéről, ezáltal a munkavállaló, ha akarja, befektető lehet az őt alkalmazó vállalkozásban.

MISZV Budapest
Nem létezik integrációs vállalkozási státusz.


ÁTMENETI/VÉGLEGES MISZV

finalista_transito_HU

CÉLCSOPORT (AZ ADOTT ORSZÁG SZABÁLYOZÁSA ALAPJÁN)

MISZV Kasztília és León

A nemzeti törvény szerint amunkaerő-integráló vállalatok felvehetnek munkanélküli, a munkaügyi központok nyilvántartásában szereplő, társadalmi kirekesztettségben élő személyeket, akik különösen nagy nehézséggel tudnak a munkaerőpiacon elhelyezkedni, az alábbi felsorolás szerint:

 • RMI (Minimális integrációs segély) vagy hasonló támogatások kedvezményezettei.
 • Olyanok, akik nem részesülhetnek ezekből a segélyekből:
  • Nem laknak elég ideje a terüeten.
  • Elérték a segélyek maximális időtartamát.
 • Gyermekvédelmi intézményéből származó, tizennyolc évnél idősebb és harminc évnél fiatalabb fiatalok.
 • Drog- vagy más függőségi problémákkal küzdő személyek, akik rehabilitációs vagy társadalmi integrációs programban vesznek részt.
 • Szabadságvesztés alatt lévő személyek, akiknek helyzete lehetővé teszi a munkába járást, illetve feltételesen szabadlábon lévők és börtönbüntetésüket letöltött korábbi elítéltek.
 • Intézetben lakó fiatalkorúak, akiknek helyzete lehetővé teszi a munkába járást, valamint a próbaidősek és a korábbi bentlakók.
 • Engedélyezett alternatív befogadó-központokból érkező személyek.
 • Engedélyezett prevenciós és társadalmi integrációs programokból érkező személyek.

A fenti kategóriák egyikéhez tartozó személyek kirekesztettségét az illetékes állami szociális szolgálat akkreditálja.

MISZV Vallónia

Olyan személyek, akiket a társadalombiztosítási intézet a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűnek minősített (tartósan munkanélküli, alacsony szakképesítéssel rendelkező).

«Hátrányos helyzetű munkavállaló»

 • Nem rendelkezik középiskolai végzettséggel (érettségi vagy annak megfelelő).
 • Munkanélküli álláskeresőként regisztrált.
 • Teljesíti az alábbi 7 feltétel egyikét: szociális segélyt kap legalább 6 hónapja, 50 évnél idősebb, egyedüli családfenntartó, a szakmájában alulreprezentált a neme, diszkrimináció potenciális áldozata, hivatalos fogyatékkal élő; a 60. cikk hatálya alá esik (segélyben részesül).

«Halmozottan hátrányos helyzetű munkavállaló»

 • Nem rendelkezik középiskolai végzettséggel (érettségi vagy annak megfelelő).
 • Munkanélküli álláskeresőként regisztrált.
 • 24 hónapja részesül munkanélküli segélyben vagy szociális integrációs segélyben, vagy semmilyen bevétele nincs.

MISZV Budapest

A társadalmi kirekesztettségben élők tekintetében Magyarországon nagy gond van, ugyanis a lakosság fele a szegénységi küszöb alatt van (azaz társadalmi kirekesztettségben él). Emiatt a hátrányos helyzet konkrét meghatározása sokkal tágabb.

Hátrányos helyzetű személyek:

 • Nők,
 • Fiatalok (első munkahely),
 • Ötven évesnél idősebbek,
 • Alacsonyan képzett vagy képzettség nélküli személyek,
 • Korlátozott munkaképességű személyek
MISZV-K REGIONÁLIS HÁLÓZATOK

MISZV Kasztília és León
FECLEI - Burgosban, 2001 március 8-án alapított nonprofit egyesület, amelynek célja munkaerő-integráló vállalkozások létrehozása és működtetése Kasztília és León tartományban. A FECLEI tagja és aktív szereplője a következő hálózatoknak: FAEDEI (MISZV-k országos hálózata)/ EAPN Kasztília és León / FIARE projekt – Etikus Bank.

MISZV Vallónia
A Szociális Vállalatok Hálózata (RES) 39 szociális gazdaságban tevékenykedő intézményt ölel át (ezeknek körülbelül a fele MISZV), szem előtt tartva a a szociális vállalkozások etikai értékeit, amelyeknek célja a társadalmi vagy a környezetvédelmi helyzet javítása: munkaerő-integráló vállalkozások, munkahelyi képzéssel foglalkozó vállalatok, szakmai társadalmi beilleszkedéssel foglalkozó szervezetek). A RES másik célja ezeknek a vállalkozásoknak a támogatása humán erőforrás és társadalmi nyomonkövetés tekintetében.

Az Atout EI Föderáció, célja a MISZV-k jogi összefogása (körülbelül 150 munkaer-integráló vállalkozást foglal magában). Ez a föderáció politikai szinten is képviseli az ilyen jellegű vállalkozásokat.

MISZV Budapest
Nem létezik integrációs vállalkozási státusz.

A MISZV-K HELYZETE ÉS JELENLEGI SZÜKSÉGLETEI

MISZV Kasztília és León

ei-en-cifras_ES

MISZV Vallónia

ei-en-cifras_BE

MISZV Budapest

ei-en-cifras_HU


AKTUÁLIS ÍGÉNYEK / LEGFŐBB AKADÁLYOK

MISZV Kasztília és León

Annak ellenére, hogy a velünk együttműködő MISZV-k általában jól viselik a válságot a hagyományos vállalatokhoz képest, azt tapasztaljuk, hogy a szolgáltatási szektor igen erősen érintett.

Szükség van új tevékenységek kifejlesztésére:

 • Termékek gyártása és értékesítése
 • Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
 • Olyan szolgáltatások, amelyek közbeszerzések / szociális záradékok révén működhetnek.

MISZV Vallónia

A velünk együttműködő MISZV-k jól viselik a válságot a klasszikus vállalatokhoz képest. 2014-ben a MISZV-k száma 173-ból 150-re változott. Egyesek úgy látják, hogy a szolgáltatási ágazat el fog tűnni, azért mert nemrég áremelés volt (2014. január 1. óta az órabér az első 400 óránál 8,5€-ról 9€-ra ugrott).

Szükség van új tevékenységek kifejlesztésére:

 • Termékek gyártása és értékesítése
 • Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
 • Olyan szolgáltatások, amelyek közbeszerzések / szociális záradékok révén működhetnek.

MISZV-k nehézségei:

 • Negatív sztereotípiák, mert a többség félreismer minket. Nagyon gyakran szociális foglalkoztatókkal kevernek össze minket, ahol az alkalmazottak csökkent munkaképességű, illetve fogyatékkal élő személyek.
 • Partnerségi kapcsolatba kerülni klasszikus vállalkozásokkal, ugyanis ezek gyakran a MISZV-re úgy tekintenek, mint tisztességtelen versenytársra. Emiatt sokszor megakadályozzák, hogy a MISZV-k részt vegyenek közbeszerzéseknél (vö. a szociális záradék hiánya).

MISZV Budapest

Szükség van olyan eszközökre/mechanizmusokra, amelyek elősegítik a társadalmi kirekesztettségben élők visszatérését a munkaerőpiacra (nemcsak a fogyatékkal élők és a csökkentett munkaképességűek esetében), amelyek lehetővé teszik munkahelyek teremtését és a kompetenciák fejlesztését. A MISZV, mint Spanyolország és Belgium esetében láttuk, olyan szociális vállalkozási forma, ami nagyon hasznos lenne Magyarországon.