R.E.S.P.E.C. Projekt

 

“MUNKAERŐ-INTEGRÁLÓ SZOCIÁLIS VÁLLALATOK JÖVEDELMEZŐSÉGE, ELŐREJELZÉSEK, FOGLALKOZTATÁS ÉS KOMPETENCIÁK”

12 hónapos projekt – 5 partner – 3 európai ország (2 spanyol, 2 belga és 1 magyar)
Koordinátor: FUNDACIÓN LESMES (Spanyolország)

Elképzelés

Elképzelés

Cél

A program francia nyelvű címe «RESPEC», ami utal a Tiszteletre és az emberek közti Egyenlőségre, ami társadalmaink egyik alapvető értéke. Ez egy betűszó, magyarul Munkaerő-integráló Szociális Vállalatok Jövedelmezősége, Előrejelzések, Foglalkoztatás és Kompetenciák.

MEGOLDANDÓ PROBLÉMA: Hogyan hozzunk létre több és jobb munkahelyeket? Hogyan segítsük elő a társadalmi kirekesztettségben élő vagy a kirekesztés veszélyének kitett személyek kompetenciáinak fejlődését?

CÉL: A Szociális Gazdaság, ezen belül a Munkaerő-integráló Szociális Vállalatok bevált gyakorlatainak és sikeres tapasztalatainak azonosítása, megosztása és terjesztése azzal a céllal, hogy a társadalmi kirekesztettségben élő vagy társadalmi kirekesztés veszélyének kitett személyek munkahelyteremtését elősegítése, kompetenciáit fejlessze és előmozdítsa az integrációjukat a munkaerőpiacon.

Irányelvek

1- Kontextus:
- Folyamatosan nő Európában a munkanélküliség és a társadalmi kirekesztettségben élők száma
- Erősen csökkennek az állami kiadások

2- Tény:
A Munkaerő-integráló Szociális Vállalatok, amelynek célja a társadalmi kirekesztettségben élő személyek szociális és szakmai integrációja, hatékony eszközei az aktív foglalkoztatási politikáknak.

3- Szinergia/Európai együttműködés
Európában léteznek működő modellek, jó gyakorlatok és sikeres tapasztalatok a társadalmi kirekesztettségben élő személyek munkahelyteremtésének és kompetencia-fejlesztésének a Munkaerő-integráló Szociális Vállalatok (MISZV) tevékenységének köszönthetően. Ezek alapján a legfőbb munkaterületek, ahogy a RESPEC projekt címe is jelzi, a következők:

  • A MISZV-K GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSÁNAK MÉRÉSE: Nemcsak a befektetések megtérülését teszik lehetővé, ami a közigazgatási szervek számára rendkívül fontos, de még megtakarítást is jelentenek a szociális kiadásokban azzal, hogy a szociális támogatások és szolgáltatások potenciális kedvezményezetteit értéket termelő munkavállalókká és fogyasztókká alakítja.

A RESPEC Projekt Területei »

Progress Program VP/2012/009

A R.E.S.P.E.C. programot az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociálisügyi és Integrációs Főigazgatósága finanszírozza a PROGRESS program keretében (Kölcsönös tanulás a kompetencia-fejlesztés és a foglalkoztatás területén – VP/2012/009 projekthivatkozás).